23-09-2020

Fra gæller til lunger

Min viden om salamandre er næsten det samme som ingenting. Min eneste undskyldning er, at jeg aldrig før har haft dem til at yngle i mine små vandhuller. I så fald har jeg ikke opdaget det. Men det gjorde jeg i år.

Det skete først på sommeren, da jeg ville fiske trådalger op af det lille vandhul, James Brydon gror i. Planen var, at vandhullet skulle renses helt op, så jeg endelig blev den suppe af trådalger kvit. Men bedste som jeg var i gang med af fiske trådalger op, opdageede jeg de små salamanderlarver, der var blevet fanget i algetrådene, fordi jeg hev i dem. Så måtte jeg hurtig lægge både larver og trådalger tilbage. Det ville være synd og skam at ødelægge det.

Jeg opgav derfor oprensingen og måtte så bare tåle, at det har set ud, som det gjorde hele sommeren. Det har så båret frugt. Nu begynder de små minisalamandre at dukke op af vandet. De udstående gæller, der er så karakteristisk for larverne, er nu væk. Den lille salamander på billeder har samme længde som en tændstik. (Hvis det kniber at se den, så klik på billledet) Så den har nogle centimeter foran sig. Men sjovt at det lykkedes. Nu må jeg se at få læst lidt op på det spøjse lille dyr.