13-09-2019

Jyske nøkker med lang åbningstid

Billedet er fra Herning egnen, og blot taget hurtigt i farten(se bort fra ballonen, som tilfældigt må være blæst i søen). Derfor er billedkvaliteten ikke så god. Det interessante er dog også tidspunktet. Billedet blev taget dags dato kl. 20. Læg mærke til, at blomsterne stadig er åbne så sent. Ret usædvanligt. Nu har jeg ikke alverdens til viden om de store sorter beregnet til søer, da jeg ikke selv er i nærheden af at eje et vandhul i den størrelse, der kan huse de store sorter. Men jeg gætter på det er Latour-Marliacs sort, Rosea. Mit gæt bygger mest på, at nøkkerosen, med sit omfang, må have stået der en del år. De eneste sorter, der typisk har været tilgængelige i Danmark er hans gamle sorter. Det er mest det, mit gæt bygger på. Men ret imponerende, at den holder sine blomster åbne så længe, når det normale er, at de lukker dem hen ad eftermiddagen.