20-08-2019

Hvor der er vand er der snoge

Jeg lider heldigvis ikke af nogen fobier. Derfor kan jeg nyde synet af både slanger og ederkopper, uden det giver mig problemer. Her er det en af de snoge, som mine mange små vandhulller tiltrækker. Jeg ved ikke, om det er fordi, snogen spiser frøer, eller hvad det er ved vandet, der trækker. Men jeg ser dem af og til svømme gennem vandet. Det er nu ikke fordi frøerne yngler her. Der gør de til gengæld i de større damme og søer i området. Men når frøungerne er blevet så store at de spreder sig, flytter de ind i mine små vandhuller. Især halvstore unger af grønne frøer, kan jeg nu høre sige "splask", når de springer fra kanten og ud i vandet, når jeg går forbi. Engang blev  en af disse unger så tamme, at den spiste melorm af min hånd. Måske derfor havde jeg glæde af den samme frø et par år før den forsvandt. Håber ikke, det var snogen, som var på spil...