16-05-2019

Dafnier klarer alt

Det er karret i drivhuset, som står og venter på, at der er varmt nok til at tropenøkkerne kan komme ud. Det gør de ikke, før nattemperaturen er oppe omkring 10 grader. I mellemtiden er vandet blevet tilført dafnier. Vandet var næsten en grøn, ugennemsigtig suppe. Det er der to, naturgivne ting, der virker mod. Dafnier eller muslinger. For dafniernes vedkommende gælder, at der så ikke må være fisk i vandet. Det overlever ingen dafnier. Desuden kræver dafnier, at de har den fornødne to til at opformere en stor bestand for at kunne klare algerne. Dammuslinger er også gode til at bekæmpee flydealger, og de er ligeglade med fiskene. Til gengæld kræver hver musling betydelige vandmængder, minimum 150 liter pr. musling for at kunne overleve. Det er den vandmængde, de dagligt filtrerer for flydealger.  Men så bliver resultatet også krystalklart vand. Dafnierne er i gang med samme vandrenseende proces på billedet. Selvom det ikke er til at se det, hvis man ikke lige ved det...