24-07-2017

Lægeigle lugter blod

Billedet er ikke ret godt. Det er nemlig taget i al hast, mens jeg er i gang med at fjerne visne blade på den nøkkerose, der står i lægeiglerns bassin. Man skal ikke have armene nede i bassinnet i mange minutter, før iglerne kan lugte eller mærke vibrationer i vandet, som fortæller dem, der er chance for et måltid blod. Nu kan de fint klare sig med et måltid blod om året, og den har de fået. Derfor jeg trækker i hast armene til mig...