03-01-2017

Alt fås i en"palustris" version

Billedet er en sumprose, Rosa palustris. Når man beskæftiger sig med nøkkeroser, undgår man ikke at intressere sig for, hvad de kan gro sammen med, for at bryde deres meget smukke, men samtidig "flade" visuelle udtryk. Her er mange valgmuligheder. Fra traditionelle siv, gul iris, papyrus osv, til de mere sjældne, men spændende "sumpversioner" af de planter, vi kender så godt. Det er overraskende at finde ud af, hvor mange arter med den latinske betegnelse for sump, palustris, der findes sideløbende med de arter og sorter, vi kender så godt: Sump rose, sump viol, sump potentil, sump hibiscus,  sump mimose, sump forglemmigej, sump eg - you name it.

Ind til nu har jeg kun sump rosen og sump potentilen og sump forglemmigej. Det hele skal selvfølgelig ikke forsumpe, men jeg kunne nu godt tænke mig også at få en sump hibiscus, en sump viol,en sump mimose en sump .....