10-07-2016

Der skal luges

Ligesom jordhaven kommer man ikke uden om lugning i sin vandhave. Her er det vandpileurt, der havde bredt sig alt for voldtom i karret på bekostning af pladsen til nøkkerosen Litte Sue, og andre vandplanter. Husk at fjerne de afblomstrede nøkkeblomster i samme omgang. Jeg har en stærk formodning om, at man kan holde blomstringen i gang i længere tid på den måde. Ligesom når man kniber sine perlargonier, roser og margueritter.