24-01-2016

Lidt om frøformering

Billedet er resultatet af mit forsøg på at frøformere Nymphaea mexicana. Én lille plante kom der ud af det. Når den kommer ud i drivhuset til foråret er det som andenårs plante. Frøformering af nøkkeroser er med andre ord funderet på tålmodighed. For de fleste, forædlede sorter er det simpel spild af tid. Enten er frøene sterile, eller også er det som med æbler. Den frøformerede plante ryger tilbage til den uforædlede naturtilstand.

Det er selvfølgelig ikke et problem med nøkkeroser som arten,Nymphaea tetragona. Det er den mindste vinterhårdføre nøkkerose, der findes. Den kan faktisk kun frøformeres, da roden er af en type, som ikke kan deles.

Det samme gælder den asiatiske kæmpenøkkerose, Eurale ferox. Den kan også kun frøformeres. Ellers er roddeling den mest udbredte og effektive formeringsform, når det gælder både nøkkeroser og lotus.