06-01-2016

Tap der trodser tyngdeloven

Se lige engang. Og jeg sværger, det er ikke manipulation i Photoshop!